Polityka Cookies

PLIKI „COOKIES”

Witryna Usługodawcy używa plików ,,Cookies”. Brak zmian po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików ,,Cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w witrynie Usługodawcy. W plikach ,,Cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

  • ,,Cookies” ,,sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia witryny.
  • ,,stałe” pliki ,,Cookies” są przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików ,,Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. ,,Cookies” analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości witryny Usługodawcy, lepiej zorganizować jego układ.
  • ,,Analityczne” ,,Cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze witryny www u przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Usługodawcy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. Są to: Google Analytics oraz Facebook Piksel.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ,,Cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ,,Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)